Imprimer

Karo Laiton Champagne

Karo Laiton Champagne

Etroite

Etroite

ModElec Karo Laiton Etroite, micro-mécanismes avec façade 40x78mm série 440 en Laiton Champagne

Monoposte Champagne

Monoposte Champagne

ModElec Karo Laiton Monoposte, micro-mécanismes avec façade 77x77mm série 410 en Laiton Champagne

Double postes Champagne

Double postes Champagne

ModElec Karo Laiton Double postes, micro-mécanismes avec façade 148x77mm série 410 en Laiton Champagne